Misjonsbladet
Jesus til Europa

4 ganger i året gir vi ut misjonsbladet Jesus til Europa, hvor vi ønsker å inspirere til misjon og hvor vi ønsker å gi noe tilbake til våre støttepartnere og bønnekjemper.

Ønsker du dette bladet gratis i din

postkasse? Meld deg på her:
Misjonsblad

Tidliggere utgivelser:

Mars 2022

Oktober 2021
Juni 2021
April 2021
Januar 2021