Regler for bedriftsgave til Frivillig organisasjon

Slik kan din bedrift støtte en frivillig godkjent stiftelse som Jesus2Europe.

 

 

Her et utdrag av skatteetatens retningslinjer for bedrifter som ønsker å støtte frivillig organisasjoner med enten ren pengegave eller støtteannonser i medlemsblad.

 

Pengegave:

Jesus2Europe er godkjent for å motta skattefrie gaver.

Gjennom PSGS* i samarbeid med Solidus CRM, bli det sørget for at gaver blir rapporter til skattemyndighetene, slik at bedriften får skattefradrag på gitt gave.

Hver bedrift og privatperson har hvert år mulighet til å gi skattefrie gaver opp til 25.000 kr til foreninger og organisasjoner som er godkjent for dette.

 

Slik fungerer det:

Log inn på https://www4.solidus.no/SolidusUser/nettbutikk/jesus2europe/bedrift

Fyll inn firmanavn, org.nr o.s.v. Velg beløp og følg videre anvisning.

 

Solidus CRM rapportere gaven til skatteetaten i januar påfølgende kalenderår, slik at skattefradraget blir tilregnet kalenderåret gaven gis. Den lovpålagte årsoppgaven til firmaet blir da tilsendt firmaet og blir et godkjent bilag i bedriftens regnskap.

 

(Det er også mulig å gi direkte på kontonummer: 1506.07.74622, for så og sende oss en e-post om ønsket skattefradrag, da dette også kan gjøres manuelt)

 

 

Støtteannonse:

Annonsering i misjonsblad er også en godkjent mulighet til å støtte en foreninger eller organisasjoner på. Skatteetatens nettside sier: «Fradrag for kostnader til støtteannonser i medlemsblad o.l. begrenses til den reelle reklameverdi for den næringsdrivende.»Det vil si at det da blir opp til bedriftens leder sammen med regnspasfører å vurdere det geografiske nedslagsfeltet bedriften har. Hva som da kan beregnes som fradragsberettiget er uavhengig av den avtalte annonse prisen, som fakturers bedriften av Jesus2Europe på vanlig vis.

 

Støtteannonse og skattefri gave er uavhengig av hverandre. Det vil si at det er fult lovlig å både gi fult ut sakkefri gave og annonsere i ulike medlemsblader/ misjonsblad.

                                                                                                                                                                                                   

 

 

*PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG

 

 

Kilder:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2021/reklameinntekter-kostnader/R-9.002/R-9.005/

 

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/gave-og-arv/gave-til-frivillige-organisasjoner/liste/

 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342820/

Bruk dette skjema ved spørsmål eller ønske om kontakt.