personvernerklæring

Hos Jesus2Europe tar vi ditt personvern på alvor. For å tydeliggjøre hvordan vi håndterer

dine personopplysninger har vi oppdatert vår personvernerklæring i henhold til EUs

personvernforordring, GDPR (General Data Protection Regulation), som gjelder f.o.m den 25 mai 2018.

 

GDPR har positive effekter for ditt personvern og endrer hvordan vi som organisasjon får

samle inn og behandle dine personopplysninger. Som bruker hos oss behøver du ikke gjøre

noe, men du kan gjerne lese vår nye personvernerklæring. Her beskriver vi hvordan vi

håndterer dine personopplysninger når du besøker våre websider, registrerer en konto via

en av våre nettsider – eller når du på en eller annen måte er i kontakt med oss. I vår

personvernerklæring finner du informasjon om hvilke rettigheter som gjelder for håndtering

av dine personopplysninger i henhold til GDPR.

 

Du kan når som helst avregistrere deg mot fremtidig informasjon fra oss ved å klikke på

avregistreringslenken i våre nyhetsbrev eller kontakte oss på mail

personvern@jesus2europe.com

 

Les mer om personvern på jesus2europe.com/personvern. Om du har spørsmål om

håndteringen av dine personopplysninger kan du sende oss en e-post

personvern@jesus2europe.com

 

Med vennlig hilsen

Jesus2Europe

Hos Jesus2Europe er våre brukers personvern viktig og vi vil derfor informere om en viktig endring som vil påvirke hvordan vi vil håndtere dine personopplysninger fremover.

Databeskyttelsesdirektivet GDPR er et nytt EU-direktiv som begynner å gjelde den 25. Mai 2018 i Norge og øvrige EU/EES land. GDPR erstatter den norske personvernloven og stiller blant annet høyere krav til hvordan organisasjonen skal behandle dine personopplysninger.

Arbeidet med å tilpasse oss GDPR er allerede godt i gang. Vår hjemmeside blir kontinuerlig oppdatert med hva GDPR innebærer og hvordan vi sørger for at dine personopplysninger håndteres på riktig måte også i fremtiden. Her vil dine rettigheter beskrives og hvordan du gjør de gjeldende fra og med loven trer i kraft 25. Mai.

Om du har noen spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på personvern@jesus2europe.com

Personvernerklæring for Jesus2Europe

Oppdatert 2022-06-21

Gjelder Jesus2Europe registret i Norge (org.nr. 918 906 363) og Jesus2Europe registret i Frankrike (Numéro de DOSSIER: W923005879)

Denne personvernerklæringen gjelder fra og med 28. mai 2018 og erstatter alle tidligere versjoner.

 

Innhold

Personvernerklæring for Jesus2Europe …………………………………………………………………………1

1. Generelt…………………………………………………………………………………………………………………….1

2. Hva er en personopplysning, og hva er en behandling av personopplysninger?…………………….2

3. Hvem er ansvarlig for de personopplysningene vi samler inn?……………………………………………2

4. Hvordan samler vi inn personopplysninger?……………………………………………………………………2

5. Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?………………………………………………………..2

6. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?………………………………………………………………………6

7. Deler vi personopplysninger?………………………………………………………………………………………..6

8. Kan barn bruke våre tjenester? ……………………………………………………………………………………..7

9. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?……………………………………………………………….7

10. Sosiale medier…………………………………………………………………………………………………………7

11. Hvordan bruker vi informasjonskapsler?……………………………………………………………………..7

12. Hvilke rettigheter har du?………………………………………………………………………………………….7

13. Hvordan kontakter du oss lettest ved spørsmål om personvern?…………………………………….8

14. Klage til tilsynsmyndighet………………………………………………………………………………………….8

1. Generelt

I Jesus2Europe ivaretar vi ditt personvern. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan vi håndterer personopplysningene dine i forbindelse med at du besøker våre nettsider, registrerer en konto via noen av våre nettsider, bruker våre produkter eller tjenester, eller når du p.̊ annen måte er i kontakt med oss. I denne erklæringen finner du også informasjon om hvilke rettigheter du har vedrørende håndteringen av personopplysningene dine i samsvar med personvernforordningen GDPR.

Vi kan gjøre endringer i vår personvernerklæring for å gjenspeile endringer i vår virksomhet, på våre nettsteder eller tjenester, eller gjeldende lov. Den siste versjonen av personvernerklæringen finnes alltid her på nettstedet.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller synspunkter.

 

2. Hva er en personopplysning, og hva er en behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte (med eller uten andre opplysninger) kan knyttes til deg, f.eks. navn, personnummer, IP-adresse eller brukshistorikk.

Alle former for tiltak med personopplysninger er personopplysningsbehandling, for eksempel innsamling, registrering, organisering, lagring, bearbeiding eller endring, lesning, bruk, utlevering, spredning eller annen levering av opplysninger, sammenstilling eller samkjøring, blokkering, sletting eller ødeleggelse.

 

3. Hvem er ansvarlig for de personopplysningene vi samler inn?

Jesue2Europe er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som innhentes og behandles av Jesus2Europe i Norge og i Frankrike som har ansvaret for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

4. Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Når du besøker våre nettsteder som innlogget bruker, bruker våre produkter eller tjenester eller på annen måte er i kontakt med oss, samler vi inn personopplysninger som fullstendig navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, brukshistorikk, IP-adresse og annen saksrelatert informasjon, f.eks. informasjon som du gir ved kontakt med våre medarbeidere.

Vi kan også samle inn og oppdatere dine adresseopplysninger via tredjepartstjenester for betalingsløsninger, adresseoppdateringer samt opplysninger om kredittverdighet fra kredittvurderingsinstitusjon, banker og andre finansielle institutter.

 

5. Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?

a) For å kunne administrere medlemskap og «Min konto» 

Personopplysninger behandles for å muliggjøre følgende:

 • Gi tillatelse til å logge inn
 • Sikre identitet og alder
 • Opprettholde korrekte og oppdaterte opplysninger

 

De kategorier av personopplysninger som behandles, er:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer) – Brukernavn og passord

 

Brukerhistorikk:

 • Innstillinger vedrørende din profil og dine personlige valg

 

Rettslig grunnlag:

 • Oppfyllelse av avtale. Behandlingen er nødvendig for å skape og administrere dine medlemssider i

 

Lagringstid:

 • Til du avslutter kontoen din.

 

 

b) For å kunne håndtere kundeservicesaker

Personopplysninger behandles for å muliggjøre følgende:

 • Kommunikasjon og besvarelse av spørsmål til kundeservice via telefon, e-post eller i digitale kanaler
 • (inklusive sosiale medier)
 • Identifisering
 • Behandling av klage

 

De kategorier av personopplysninger som behandles, er:

 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer) – Brukeropplysninger for Min konto
 • (bare medlemmer)
 • Din korrespondanse
 • Brukeropplysninger for Min konto

 

Rettslig grunnlag:

 • Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din berettigede interesse av å håndtere kundeservicesaker.

 

Lagringstid:

 • Opplysningene behandles til kundeservicesaken er avsluttet og i et tidsrom på 12 måneder etter dette med det formål å kunne gi bedre kundeservice ved eventuelt fornyet sak.

 

 

c) For å kunne oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. vedrørende krav i bokføringsloven, produktansvar og produktsikkerhet samt vern av personopplysninger i IT-system)

De kategorier av personopplysninger som behandles, er:

 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer) – Din korrespondanse
 • Brukeropplysninger for Min konto (bare medlemmer)
 • Giverhistorikk

 

Rettslig grunnlag:

 • Rettslig forpliktelse.

 

Lagringstid:

 • Så lenge vi plikter å lagre opplysningene ifølge gjeldende lovgivning.

 

 

d) For å kunne hindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og etterforske brudd mot foretaket

Personopplysninger behandles for å muliggjøre følgende:

 • Etterforske eller hindre bedragerier eller andre lovovertredelser
 • Hindre søppelpostutsendelse, phishing, trakassering, forsøk på ulovlig innlogging på brukerkontoen eller andre handlinger som er forbudt ifølge et organisasjonens brukervilkår.
 • Beskytte og forbedre organisasjonens IT-miljø mot angrep og inngrep

 

De kategorier av personopplysninger som behandles, er:

 • Brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk)
 • Personnummer
 • Opplysninger om enheter som brukeren bruker, og innstillinger, f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform. – Opplysninger om hvordan våre digitale tjenester brukes

 

Rettslig grunnlag:

 • Oppfyllelse av rettslig forpliktelse (hvis slik foreligger) alternativt berettiget interesse. Hvis ingen rettslig forpliktelse foreligger, er behandlingen nødvendig for å tilfredsstille vår berettiget interesse av å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og etterforske brudd mot organisasjonen.

 

Lagringstid:

 • Fra innsamlingen og i et tidsrom på 36 måneder deretter.

 

 

e) For å kunne gjennomføre og håndtere deltakelse i konkurranser og arrangementer

Personopplysninger behandles for å muliggjøre følgende:

 • Kommunisere med deltakere som deltar i en konkurranse som arrangeres av organisasjonen
 • Kommunisere med deltakere før og etter et arrangement (f.eks. bekreftelse på søknader, spørsmål eller evalueringer).
 • Identifisere deltakeren og kontrollere deltakerens alder – Kåre vinnere og formidle gevinster

 

De kategorier av personopplysninger som behandles, er:

 • Navn
 • Personnummer eller alder
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer) – Opplysninger gitt i konkurransebidrag
 • Opplysninger gitt i evalueringer av arrangement

 

Rettslig grunnlag:

 • Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din berettigede interesse av å håndtere din deltakelse i konkurranser og/eller arrangementer.

 

Lagringstid:

 • Fra innsamlingen og i et tidsrom på 36 måneder deretter.

 

 

f) For å kunne markedsføre produkter og tjenester

Personopplysninger behandles for å muliggjøre følgende:

 • Vise relevante produktanbefalinger.
 • Sende direktemarkedsføring via e-post, sms, sosiale medier eller andre lignende elektroniske kanaler for kommunikasjon samt via post til eksisterende brukere.
 • Utføre kampanjer eller sende tilbud og innbydelser til arrangementer

 

De kategorier av personopplysninger som behandles, er:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer)
 • Alder
 • Bosted
 • Opplysninger om gjennomførte kjøp
 • Kjøp- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk)

 

Rettslig grunnlag:

 • Oppfyllelse av avtale for brukere med Min konto
 • Interesseavveining for mottakere av nyhetsbrev og besøkende på nettsteder

 

Lagringstid:

 • For oppfyllelse av avtale: Til du avslutter kontoen din.
 • For interesseavveining: Til du avslutter kontoen din.

 

 

6. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Personopplysningene dine lagres bare så lenge som det kreves for å oppfylle formålene med behandlingen, eller så lenge som vi må lagre dem ifølge lov. Se mer om de spesifikke lagringstidene under respektive formål i punkt 5 i denne personvernerklæring.

 

7. Deler vi personopplysninger?

Vi deler bare personopplysningene dine når dette er et lovkrav eller for øvrig når det er tillatt ifølge lov. Vi kan i visse tilfeller benytte oss av databehandlere som hjelper oss med markedsføring eller for å behandle avtaler og bestillinger, f.eks. spedisjons- og logistikkforetak, bank- og kredittkortforetak eller leverandører innen markedsføring. I slike tilfeller har vi inngått en avtale for databehandleren som sikrer at det finnes sikkerhetstiltak på plass for å verne dine opplysninger. Når vi deler dine opplysninger, vil disse bli brukt for samme formål som vi innledningsvis samlet dem inn for.

Vi minimerer overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. I de tilfeller slikt skjer, f.eks. ved systemmessig support og vedlikehold, skjer det ifølge særlig høyt stilte krav og avtaler.

Vi deler også personopplysningene dine med visse foretak som er selvstendig behandlingsansvarlige, f.eks. myndigheter eller foretak som tilbyr selvstendige betalingsløsninger eller generelle varetransporter. Disse foretakene styrer selv hvordan informasjonen skal behandles i samsvar med sine personvernerklæringer.

 

8. Kan barn bruke våre tjenester?

Våre nettsteder og tjenester er ikke rettet mot barn under myndighetsalderen. Vi samler ikke bevisst inn informasjon, inklusive personopplysninger, fra barn eller andre personer som ikke har lovlig rett til å bruke våre nettsteder og tjenester. Hvis vi får vite at vi har fått inn personopplysninger fra et barn under myndighetsalderen, sletter vi dem, hvis ikke loven krever at vi lagrer dem. Kontakt oss på personvern@jesus2europe.com hvis du tror at vi har samlet inn informasjon om et barn under myndighetsalderen ved en feiltakelse.

 

9. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi iverksetter nødvendige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot å bli manipulert, gå tapt eller bli ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner oppdateres i takt med at teknikken utvikles og forbedres.

 

10. Sosiale medier

For øyeblikket kan du følge oss via forskjellige sosiale medier, blant annet Facebook og Instagram. På disse kontoene har vi bare ansvar for eventuelle personopplysninger som vi selv publiserer eller kan påvirke publiseringen av.

 

11. Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi har pr. i dag ingen organisert bruk eller lagring av informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler på Post- og telestyrelsens nettside, www.nkom.no.

 

12. Hvilke rettigheter har du?

I samsvar med GDPR har du visse rettigheter vedrørende behandlingen av personopplysningene dine. Tilgang til personopplysningene dine (såkalt registerutdrag) Du har rett til å kreve å få tilgang til dine opplysninger via et registerutdrag. Siden det er viktig at vi ikke gir ut personopplysningene dine til noen annen, må en anmodning om registerutdrag fremsettes skriftlig og undertegnes av deg. Fyll ut denne blanketten for å kreve et registerutdrag. Vi besvarer din anmodning uten unødig forsinkelse og senest innen en måned.

 

Korrigering av personopplysninger

Du har alltid rett til å kreve at personopplysningene dine korrigeres. Du har selv mulighet til å logge inn på «Min konto» og korrigere feilaktige opplysninger, alternativt kontakte vår kundeservice.

 

Sletting av personopplysningene dine

Du kan kreve sletting av personopplysningene dine, under forutsetning at vi ikke har en forpliktelse til å lagre personopplysningene i samsvar med gjeldende lover og regler.

 

Begrensning av behandling

Du har rett til når som helst å innvende mot behandlingen av personopplysningene dine som er basert på en interesseavveining. Du har også rett til å innvende mot at personopplysningene dine behandles for markedsføringsformål. Det innebærer at du har rett til å si nei til nyhetsbrev og andre markedsføringsutsendelser fra oss. Hvis du innvender mot markedsføring, vil personopplysningene dine ikke lenger bli behandlet for slike formål.

 

Dataportabilitet

Du har rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra oss til et annet foretak, myndighet eller organisasjon. Denne rettigheten er begrenset til opplysninger som du selv har levert til oss.

 

13. Hvordan kontakter du oss lettest ved spørsmål om personvern?

Hvis du har spørsmål knyttet til data- og personvern eller mener at vi har håndtert personopplysningene dine på feilaktig måte, kan du alltid kontakte oss via vår kundeservice på personvern@jesus2europe.com

 

14. Klage til tilsynsmyndighet

Den som mener at det forekommer feilaktig håndtering av personopplysninger, kan inngi klage til datatilsynet som er ansvarlig for tilsyn ifølge gjeldende personvernlovgivning.