Om Oss

Vår Historie

Over flere år viste Gud familiefaren Arvid Aasen, flere bilder i en visjon om Europa. Han så at det kommer en større vekkelse i de siste dager, før Jesus kommer tilbake.

Derfor med en tydelig ledelse fra Gud, flyttet familien Aasen i 2014 fra Norge til Frankrike og startet et helt nytt liv i Paris. Vi kom fra et trygt liv med gode jobber, hus, hytte ved sjøen og gode venner. Livsforandringen kostet oss nesten alt, men kjærligheten til Gud og behovet for at folk skulle høre evangeliet drev oss inn i det ukjente livet.

I dag er vi takknemlige for alle menneskene vi får lov å dele evangeliet med. Til en mengde mennesker gjennom appen og nettstedet WonByOne og Tu es aime, men også én etter én på gatene i Paris.

Guds kjærlighet har forandret livet vårt, og vi håper hans kjærlighet vil forandre livet ditt også!

  • Les familiens historie her

Europa trenger å høre det sanne evangeliet om Jesus Kristus

Mange mennesker i Europa velger å ikke tro på Gud fordi de aldri har opplevd at Han har besvart deres bønner. Vi opplever at religionene står i veien for at mennesker finner veien til Gud. Vårt oppdrag er å vise mennesker at Gud eksisterer, at Han elsker oss og at Jesus Kristus er den eneste veien til Ham.

Vi mener at alle svarene vi mennesker trenger å vite om Gud er skrevet i Bibelen – Guds Ord. Derfor har vi fokus på å forkynne Bibelens budskap på en enkel og forståelig måte, for å gi grunnlag for at mennesker har lyst til å les Bibelen selv.

I dag kjenner mindre enn 2 % av menneskene i Europa Gud personlig, og de fleste vet ikke at døren inn til Gud er bare gjennom Jesus. Dette er hvorfor Jesus til Europa er viktig! Det er viktig at alle får muligheten til å forstå hvordan man kan bli kjent med Gud. Dette er vårt oppdrag!

Kort om Hva vi gjør

Wonbyone

Gjennom appen og nettstedet WonByOne underviser vi det grunnleggende om Bibelen. Målet vårt er at folk selv lærer å lese Bibelen, lærer å forstå Bibelen, noe som vi mener er mulig for alle som prøver.

Bønn

Alle vi som er Guds folk har i oppdrag å be for land og folk. Gjennom nært relasjon med Gud, er vi kristne lys og salt i denne verden. For oss er bønn vårt viktigste redskap.

Evangelisering og menighet

På Jesu befalte om å fortelle evangeliene om Ham til alle folkeslag. Ønsker vi å ta denne befalingen på alvor og vi går derfor ut og sprer det glade budskap om Ham, der hvor vi er. Vi kobler interesserte mennesker med menigheter vi selv jobber tett med.

Vi trenger hjelp,
er du villig til å støtte oss?

Vårt økonomiske grunnlag og levebrød er i hovedsak enkelt mennesker som tror på det vi gjør og derfor støtter oss økonomisk.

Behovet for evangeliet i Europa er stort og vi har med flere støttepartnere mulighet til å nå enda mange flere mennesker med evangeliet. Derfor spør vi frimodig om din støtte.

Ny bok

Grunnvollen

Dette er en bok som skrevet for mennesker som er søkende etter Jesus og søkende etter meiningen med livet. En praktisk bok som gir enkel, grunnleggende informasjon om Bibelens lære og den kristnes praktiske liv.

Selv om boken bærer navnet Grunnvollen, erstatter den på ingen måte Bibelen. Men vi håper at boken kan gjøre det lettere å forstå Bibelens budskap, og at den kan gi inspirasjon til å lese Bibelen – Guds Ord!

I den vestelige verden i dag forlater 2/3 av ungdomsgenerasjonen i kristne menigheter troen på Jesus eller menigheten. Dette er bl.a fordi de har gode og viktige spørsmål som de ikke får svar på i sin egen menighet. Denne boken håper vi kan gi en del av de svarene slike unge mennesker trenger.

Boken passer godt til kristne, så vel som søkende mennesker.

nytt misjonsblad ute nå

Gratis abonnement!

4 ganger i året ønsker vi å oppmuntre og oppdatere deg om misjon i Europa.

Få Misjonsbladet gratis i postkassen.